Fàilte gu Innse Gall

Sin agad e, ​​​

tòisich do sgeul

 1. ggtjljojojo i9u o p
 2. Gress Raiders monument
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse et tortor est. Aenean rutrum nibh pharetra tempor tincidunt.
 3. Epic Landscape
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse et tortor est. Aenean rutrum nibh pharetra tempor tincidunt.
 4. Adventure and Relaxation
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse et tortor est. Aenean rutrum nibh pharetra tempor tincidunt.
 5. Faisg air Nàdar
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse et tortor est. Aenean rutrum nibh pharetra tempor tincidunt.

Thig thugainn, thig cò' ruim gu siar gus an cluinn sinn ann cànan nam fèinnCànan nan Gàidheal, Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealboist

Ar n-Eileanan

 1. Callnish Stonres with fanmily walking around. Female in yellow jacket
  Eilean fraoich nam beann àrd Far an d'fhuair mi m' àrach òg
 2. Seilebost and Luskentyre BEaches
  'M barr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh. Chi mi 'n tir 'san robh mi nam bhalach
 3. Sunset beach, South Uist
  A bhean an fhùilt bhàin chaidh àrach an Uibhist nam buadh
 4. Kisimul Castle and kayaker
  Steach gu Ciosmul an aigheir, far am faighte chuirm ri gabhail
 5. St Kilda cottage with light on
  Thulgag bhòidheach null gu Sòdhaigh. Thulgag bhòidheach null gu Sòdhaigh

Gaoth a deas, teas is toradh,
Gaoth an iar, iasg is bainne,
Gaoth a tuath, fuachd is feannadh,
Gaoth an ear, meas air chrannaibh


Cuir Eòlas air Beatha nan Eilean

 1. Butt of lewis - heavy seas

  On a glorious day back in September 2019, a group of local children came together to do their bit to help promote Ness and North Lewis to the many visitors who venture here each year. 

 2. Loch valtos, Laxay, Lewis

  Bhiodh daoine a-null agus a-nall air Loch Èireasort, as na h-eathraichean nam beatha làitheil agus air an t-Sàbaid. 

 3. white swan

  B ’e Dòmhnall MacDhòmhnaill (1887-1967), air an robh “ Dòmhnall Ruadh Choruna ”- bàrd barraichte na trainnsichean a sgrìobh an t-òran iongantach - An eala bhàn. 

 4. An Taigh Cèilidh cafe
  Nicknamed “The Gaelic café” by locals, An Taigh Cèilidh is a Gaelic community centre with events, café, bookshop & gifts. The use of Gaelic is encouraged, though everyone is welcome regardless of whether fluent or don’t have a single word.
  1. 1st January 202431st December 2024
Lean Innse Gall @visitouterhebrides

"Fàilte gu mo thìr.  Eilean geal an iar" - Runrig


Tir A' Mhurain (C. MacDonald / R. MacDonald) BMG Publishing

My Planner

You can build your own holiday itinerary here! Just browse our site and click this button to add to your itinerary when you see something you like. If your planner is not finished, simply click save and you can come back to it later on! You also have the option to send your itinerary to our tailor made holiday partner.

Places to Eat

Our Islands